JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Over mij

De mooiste uitdaging in het leven vind ik om waarachtig te zijn in alles wat je doet. En autonoom durft te zijn vanuit een menselijke waarde.

Als kunstenaar, heb ik 24 jaar werkervaring als maker, producent en regisseur. Zo ook ben ik als gastdocent verbonden geweest aan kunstacademies en ontwikkelde lesprogramma's, workshops en masterclasses. 
Voor periode's was ik werkzaam in China, Finland, Ierland, Japan, de Russische Federatie en de VS, waar ik samenwerkingsverbanden aanging met de locale inwoners. Vanuit de onderzoeksthematiek van mijn (film)projecten, verkende ik psychologische begrippen als identiteit, persoonlijkheid en de identificatie met een rol. Als research deed ik literatuuronderzoek en volgde ik trainingen in Voice Dialogue en Systemische opstellingen om de werkzaamheid ervan te ondervinden.

Een bijzondere interesse in individuele veranderingsprocessen en persoonlijk leiderschap, heeft me doen besluiten me als integratief therapeut te specialiseren. Hiervoor ben ik gaan studeren aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie in Amsterdam. Daarnaast heb ik verschillende trainingen gevolgd in systemisch werk als familie- en tafelopstellingen. Momenteel volg ik een opleiding EMDR om in te zetten voor de behandeling van enkelvoudig trauma.

 
Over mijn begeleiding

Review (Nov. 2021), Sanne

Anneke gaat respectvol te werk en is aandachtig om tot de kern van het probleem te komen. Doordat ik werd begeleidt in dit zelfonderzoek, kon ik tot een constructieve oplossing voor mezelf komen. Door de integratieve counseling sessies met Anneke, heb ik problemen waarvan ik dacht dat het jàren zou duren om die op te lossen, binnen een korte periode weten te begrijpen en om kunnen zetten in iets positiefs. Anneke heeft me geholpen om in kleine stapjes steeds dichter bij mijn eigen antwoord te komen, waardoor ik tijdens het proces niet alleen maar bezig was met mijn doelstelling, maar ook ruimte ontstond om te reflecteren op waarom bepaalde dingen zijn gebeurd. Door middel van de sessie’s heb ik meer zelfvertrouwen gekregen en heb ik mijn problemen op een constructieve manier aan kunnen pakken. Ik heb handvaten kunnen ontwikkelen om met mijn problemen om te gaan en geleerd dat niet alles in één keer opgelost hoeft te worden en dat negativiteit of tegenslag er ook mag zijn. Juist die aanpak heeft ertoe geleid dat ik nu een manier heb gevonden om met mijn verleden om te gaan. De integratieve counseling met Anneke, heeft ervoor gezorgd dat ik op een eerlijke manier naar mijzelf, mijn problematiek, en de mensen om me heen kan kijken. Ik heb geleerd te focussen op wat er toe doet.

 

Review (Juli 2021), Matthias

Door omstandigheden liep ik een aantal maanden geleden vast. Studeren, werken, het onderhouden van een relatie en andere sociale contacten, werden mij teveel.
Ik zag overal als een berg tegenop met als resultaat dat ik geen van deze dingen kon volhouden. Door gebrek aan energie als gevolg, staken problemen en angsten uit mijn verleden weer de kop op. Deze problemen vermengden zich voor mij, met een al overgelopen belevingswereld. Ik verloor het geheel uit het oog en verkeerde in de veronderstelling dat er iets goed mis was met me. Om deze redenen ben ik op zoek gegaan naar een therapeut die me kon helpen de grip op mijn leven weer te herstellen. Zo kwam ik via via bij integratief counselor Anneke terecht. Gelukkig voelde ik mij meteen op mijn gemak bij Anneke en kwamen de woorden vanzelf. Wat prettig was is dat ik het gevoel had dat er geen oordeel was. Dit bleek ook uit het uitblijven van oplossingen.
Anneke koppelde vaak terug wat ik zei en stelde gerichte vragen ter specificatie van mijn verhaal, waardoor er voor mij licht kwam te schijnen op mijn ideeën en ik me bewust werd van mijn aannames. Dit werkte voor mij verhelderend en zorgde ervoor dat ik mezelf beter ging begrijpen. Het kwam ook voor dat we tijdens de sessies over cognitieve en psychologische theorieën spraken. Aangezien dit mijn interesse heeft en ik veel nadenk, vind ik het voor mijn zelfbegrip belangrijk dat deze dingen worden meegenomen. Het leidde tot inzicht in mijn belevingswereld. Door Anneke’s ervaring in de kunstwereld en brede opleiding, kreeg ik het gevoel dat ze veel oog heeft voor context en voor de ander. De sessies hebben me duidelijk gemaakt dat het antwoord in mezelf besloten ligt. Opvallend genoeg is mijn conclusie dat er aan mijn situatie in concrete zin niet zoveel verandert is. Ik zèlf ben veranderd, en daarmee mijn houding ten opzichte van wat er speelt in mijn leven. Zo heb ik meer grip gekregen op mijn werkelijkheid. Door zelfbegrip is het makkelijker om onderscheiden welke zaken ik moet accepteren en welke ik kan veranderen. Na de juiste sturing te hebben gehad kan ik dit nu zelf. Het is dus niet zo dat al mijn angsten en beperkingen nu zijn verdwenen, maar ik kan hier nu verantwoording voor dragen en daarmee omgaan.

 

Review (Jan. 2022), Catharina

Anneke neemt alle tijd en aandacht voor je. En vraagt door zodat je tot de herkomst van een bepaald gevoel kunt komen. Samen met jou doet ze oefeningen waarmee je vast kunt oefenen om bepaalde situaties in de toekomst anders aan te pakken, of om juist te bekijken wat voor gevoel bepaalde situaties je geven en waar dit vandaan komt. Ze geeft je gevoel de ruimte waardoor je het kunt duiden en in een ander perspectief kunt plaatsen. Dit heb ik als erg prettig ervaren omdat ik soms de overtuiging heb dat ik me niet moet aanstellen of dat dingen te lang duren. Mijn ervaring is nu door er juist naar toe te gaan je het beter kan verwerken en accepteren. Ik voelde me bij Anneke erg op mijn gemak, ze gaf mij de ruimte om vrij te praten en zo mijn onzekerheden te doorgronden, zonder daar over te oordelen. Nu voel me zekerder in wie ik ben, zo ook in het aangeven van mijn grenzen en mening. Ze heeft mij geholpen mezelf te accepteren, zodat ik mij niet altijd meer aanpas aan de omgeving, maar gewoon kan zijn wie ik ben.

Praktijk voor integratieve coaching en counseling

re-make

Re-make is een praktijk voor integratieve coaching en counseling in Rotterdam. Ik ben Anneke A. de Boer, de persoon achter re-make.

Je bent waarschijnlijk aan het zoeken naar een coach en/of therapeut en zoekt fijne, vakkundige begeleiding die bij je past. Bekijk deze website maar eens.

De naam remake is in de filmindustrie een term voor een nieuwe versie van een al eerder gemaakte film. Een naam die past bij mijn achtergrond als maker en werkwijze van nu.
Filmische begrippen, die we allemaal wel herkennen in ons leven als; het bestaan van meerdere perspectieven, de regie nemen, je een nieuwe rol & gedrag eigen maken, het vervullen van verschillende rollen, je 'eigen stem' vinden, zijn basisprincipes in de coaching/ counseling waar ik mee werk.

In mijn praktijk zie ik mensen met velerlei hulpvragen en ontwikkelwensen. Mijn specialisatie is de begeleiding van vraagstukken betreft: identiteit, rollen waarmee we ons identificeren en de idee van zelfbeeld. Gerelateerde thema's als; je uitspreken, 'je eigen stem vinden', je een nieuwe rol eigen maken, lastige gespreksvoering, spanningsklachten en grenzen stellen komen vaak aan de orde.

Ik ben expert op het gebied van op maat gemaakte, kortdurende begeleiding voor volwassenen.

Terug naar re-make Vorige 1 / 1 Volgende Terug naar boven 898 weergaven Delen