JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Algemene voorwaarden

Betalingsvoorwaarden

De cliënt betaalt aan de counselor/ coach een bedrag per sessie of een bedrag per traject. Hiervoor ontvangt de cliënt een factuur. Het bedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden. De kosten van counseling/coaching zijn vrijgesteld van BTW. Indien de cliënt een aanvullende verzekering heeft voor psychologische zorg of psychotherapie/counseling kan de zorgverzekeraar mogelijk een deel van het begeleidingstraject vergoeden.

Afmelden/annuleren

Indien verhinderd dient een afgesproken sessie minimaal 24 uur van te voren te worden afgemeld. De counselor/coach kan de kosten voor deze gemiste sessie in rekening brengen wanneer de cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld.

Beroepscode

De counselor/coach houdt zich aan de gemaakte afspraken en de ethische beroepscode die op zijn professie van toepassing is.

Geheimhouding

In verband privacy is het belangrijk om te weten dat informatie over de cliënt nooit aan derden wordt verstrekt. De counselor/coach, is gehouden aan een ethische code tot geheimhouding van alles wat besproken wordt. In het dossier worden gegevens opgenomen die in voorkomende gevallen, na expliciete toestemming, worden opgevraagd bij een andere zorgverlener. Anderen hebben geen toegang tot deze gegevens. De gegevens uit het dossier kunnen ook gebruikt worden voor, alleen met expliciete toestemming van de cliënt, het informeren van andere zorgverleners zoals huisarts of eventuele andere therapeuten. De gegevens in het dossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Klachtrecht

Als een cliënt een klacht heeft over de counselor/coach kan deze in de eerste instantie bij de counselor/coach terecht. Komen zij er samen niet uit, dan kan de cliënt een beroep doen op een klachtenfunctionaris die hem kan bijstaan. In geval van counseling valt de dienstverlening onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Eigen risico

Deelname aan een traject is op eigen risico. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het bewaken van zijn eigen psychische dan wel lichamelijk grenzen. Bij het ontstaan van problemen van fysieke en/of psychische aard verwijst de counselor/coach de cliënt door naar de huisarts/behandelend arts of ter zake deskundige en gespecialiseerde therapeut.

Samenwerkingsovereenkomst

Voor een traject wordt er gewerkt met een samenwerkingsovereenkomst. Via ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst geeft u als cliënt aan dat u de algemene bepalingen heeft gelezen en akkoord gaat met de inhoud ervan.

De overeenkomst kan op de volgende manieren worden beëindigd:

A) De cliënt geeft aan dat hij de counseling/coaching wil beëindigen;
B) De cliënt, stuurt de counselor/coach een brief of e-mail waarin hij aangeeft de overeenkomst te wil beëindigen en met ingang van wanneer;
C) De counselor/coach stuurt de cliënt een brief of mail met daarin opgenomen dat de overeenkomst is beëindigd. Dit doet de counselor/coach alleen wanneer:
- de cliënt, herhaaldelijk niet reageert op schriftelijke of telefonische contactpogingen van de counselor/coach;
- de cliënt heeft aangegeven dat hij zich niet wenst te houden aan het gezamenlijk opgestelde behandelplan;
- de cliënt zich herhaaldelijk niet houdt aan de algemene bepalingen uit deze behandelings-overeenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt met de counselor/coach;
- de counselor/coach van mening is dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de counselor/coach, de counselor/coach niet bekwaam is om de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.

Nascholingstraject en intervisie

Wanneer de counselor/coach bezig is met een nascholingstraject ten behoeve van professionalisering, of wanneer de counselor/coach gebruik maakt van intercollegiaal overleg via intervisie, wordt mogelijk het begeleidingstraject geanonimiseerd ingebracht in intervisie. De cliënt gaat ermee akkoord dat zijn casus geanonimiseerd kan worden ingebracht en besproken.
De counselor of coach, alsmede collega’s (i.o.) en opleiders, zijn gehouden aan de beroepscode en de beroepseed van geheimhouding.

Praktijk voor integratieve coaching en counseling

re-make

Re-make is een praktijk voor integratieve coaching en counseling in Rotterdam. Ik ben Anneke A. de Boer, de persoon achter re-make.

Je bent waarschijnlijk aan het zoeken naar een coach en/of therapeut en zoekt fijne, vakkundige begeleiding die bij je past. Bekijk deze website maar eens.

De naam remake is in de filmindustrie een term voor een nieuwe versie van een al eerder gemaakte film. Een naam die past bij mijn achtergrond als maker en werkwijze van nu.
Filmische begrippen, die we allemaal wel herkennen in ons leven als; het bestaan van meerdere perspectieven, de regie nemen, je een nieuwe rol & gedrag eigen maken, het vervullen van verschillende rollen, je 'eigen stem' vinden, zijn basisprincipes in de coaching/ counseling waar ik mee werk.

In mijn praktijk zie ik mensen met velerlei hulpvragen en ontwikkelwensen. Mijn specialisatie is de begeleiding van vraagstukken betreft: identiteit, rollen waarmee we ons identificeren en de idee van zelfbeeld. Gerelateerde thema's als; je uitspreken, 'je eigen stem vinden', je een nieuwe rol eigen maken, lastige gespreksvoering, spanningsklachten en grenzen stellen komen vaak aan de orde.

Ik ben expert op het gebied van op maat gemaakte, kortdurende begeleiding voor volwassenen.

Terug naar re-make Vorige 1 / 1 Volgende Terug naar boven 748 weergaven Delen